PRIVACYVERKLARING

Over oesterseten.com

Gegevensbescherming

oesterseten.com respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens en het doel van gegevensverwerking

oesterseten.com kan de door u actief verstrekte persoonlijke gegevens verzamelen, bewerken en gebruiken, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele nummer en faxnummer en informatie over de producten en diensten van oesterseten.com die u hebt aangeschaft. We kunnen u ook vragen om andere informatie te verstrekken, zoals functie, titel, industriële branche, bedrijf/naam en land. Als u zich registreert, zullen wij u ook vragen een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen voor als u in de toekomst toegang wilt krijgen tot de desbetreffende website(s).

Uw gegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Om u de publicaties toe te sturen waar u op geabonneerd bent;
 • Om u toegang te verlenen tot onze website;
 • Om u diensten aan te bieden;
 • Om contact met u op te nemen over de door u gevraagde diensten;
 • Om de door u gevraagde diensten te leveren;
 • Om te zorgen voor hernieuwde registratie en u bericht te sturen om uw abonnement te verlengen;
 • Om de betalingen te verwerken;
 • Om enquêtes uit te voeren om onze dienstverlening aan u te verbeteren en om diensten van een acceptabel niveau te leveren aan onze gebruikers en adverteerders;
 • Om te zorgen voor uw deelname aan opiniepeilingen, wedstrijden en campagnes;
 • Om een klantprofiel op te stellen op basis van de verschillende informatie die u bij diverse gelegenheden aan oesterseten.com hebt verstrekt, zoals uw abonnementen op verschillende oesterseten.com publicaties en oesterseten.com websites en uw deelname aan opiniepeilingen, wedstrijden en campagnes, zodat oesterseten.com zijn diensten en aanbiedingen op uw interesses af kan stemmen;
 • Om u uitnodigingen te sturen voor tentoonstellingen, seminars en shows;
 • Om u te informeren over andere producten en diensten van oesterseten.com (alleen als u daar toestemming voor geeft);
 • Om u aanbiedingen van andere organisaties te sturen (alleen als u daar toestemming voor geeft);
 • Om u in staat te stellen zich te registreren bij derden en gratis voorzieningen zoals whitepapers van ze te ontvangen (alleen als u daar toestemming voor geeft).

Klikgedrag

oesterseten.com probeert op verschillende manieren haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt, verwerkt en registreert oesterseten.com gebruikersgegevens van ontvangers van oesterseten.com nieuwsbrieven en van bezoekers van oesterseten.com websites. Het klikgedrag van ontvangers en bezoekers wordt bekeken om te bepalen voor welke specifieke onderdelen van nieuwsbrieven en de desbetreffende website gebruikers belangstelling hebben. Op deze manier kunnen onze nieuwsbrieven en websites zoveel mogelijk worden afgestemd op en aangepast aan uw belangstelling, bijvoorbeeld door informatie in de volgorde van uw interesse te presenteren. Ook kan oesterseten.com deze informatie gebruiken om een klantprofiel te maken en om de inhoud van diensten, nieuwsbrieven en aanbiedingen af te stemmen op zaken waar u belangstelling voor hebt.

Gegevensverwerking in Nederland en overdracht aan leden van de groep in het buitenland

Uw persoonlijke gegevens worden eerst opgeslagen op oesterseten.com computers in Nederland en kunnen vervolgens worden overgedragen aan oesterseten.com in het Verenigd Koninkrijk. Daarvandaan kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere leden van de oesterseten.com voor de hierboven beschreven doeleinden. oesterseten.com in het Verenigd Koninkrijk zal uw gegevens verwerken en overdragen conform de Wet Gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk.

We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Externe data processors

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen door externe specialisten die door oesterseten.com zijn ingehuurd om uw gegevens namens oesterseten.com te verwerken (dat wil zeggen als data processors volgens de betekenis van de Wbp) en te helpen bij het leveren van de content en de diensten die u hebt opgevraagd. In al deze gevallen zal oesterseten.com ervoor zorgen dat passende maatregelen zullen worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze externe providers zullen worden verplicht door oesterseten.com om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige bewerking.

Gebruik van gegevens voor Direct Marketing doeleinden

oesterseten.com zal de door u verstrekte en in een klantprofiel opgeslagen informatie uitsluitend gebruiken om u nieuwsbrieven van oesterseten.com te sturen en aanbiedingen van een van de sites van oesterseten.com Publishing Network waarvan oesterseten.com denkt dat ze u zullen interesseren als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Bovendien is het zo dat als u akkoord gaat met het ontvangen van aanbiedingen van externe organisaties, uw persoonlijke gegevens bij oesterseten.com blijven, die u de aanbiedingen van de derden zal sturen. Behalve in het hieronder uitgelegde geval met betrekking tot de levering van gratis voorzieningen, zullen uw persoonlijke gegevens nooit worden overgedragen aan dergelijke externe organisaties.

Om u gratis voorzieningen zoals whitepapers en expertanalyses te kunnen leveren, is het mogelijk dat oesterseten.com uw persoonlijke gegevens en/of zakelijke informatie deelt met externe organisaties die partners zijn van oesterseten.com. Deze externe organisaties kunnen binnen of buiten de Europese Unie gevestigd zijn. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met onze externe partnerorganisaties delen als u daarin van tevoren uitdrukkelijk hebt toegestemd.

oesterseten.com biedt u de mogelijkheid te allen tijde uw voorkeuren te wijzigen en zal u in elke nieuwsbrief of direct marketing boodschap die u via elektronische weg wordt toegezonden herinneren aan de mogelijkheid om uw voorkeuren te wijzigen.

U kunt ook te allen tijde uw wensen aan ons kenbaar maken door ons een brief of een e-mail te sturen op het adres dat onder aan deze Privacyverklaring staat onder het kopje ‘uw rechten’.

Openbaring van gegevens aan derden

Als het bedrijf dat deze website beheert, verkocht wordt, dan zullen de relevante lijsten van geregistreerde bezoekers en andere persoonlijke gegevens van onze abonnees en gebruikers worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Dit zal gebeuren conform de toepasbare wetgeving inclusief de Wbp.

Ook bestaat de mogelijkheid dat oesterseten.com uw persoonlijke gegevens onthult als oesterseten.com hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, een dagvaarding of een rechtszaak of als dat op een andere manier wettelijk verplicht is, of als we van mening zijn dat het noodzakelijk is om illegale activiteiten of inbreuken op ons beleid te voorkomen of te bestrijden.

Cookies

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt oesterseten.com cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw favoriete instellingen voor een bepaalde dienst, webpagina of website bij te houden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Als het niet noodzakelijk is om persoonlijke gegevens in een cookie op te slaan, zal oesterseten.com Nederland dat niet doen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie van Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn.

Voor het verwerken van advertenties gebruikt oesterseten.com ad-serving software van Google en Amazon.com.

Websites van derden

Op de websites van oesterseten.com kunt u hyperlinks aantreffen naar de websites van derden. oesterseten.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of voor het gebruik van cookies door deze derden.

Veiligheidsmaatregelen

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van oesterseten.com. oesterseten.com zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking.

Uw rechten

U mag uw gegevens te allen tijde inzien en verzoeken ze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een mail te sturen naar webmaster@oesterseten.com.

Wijziging van deze privacyverklaring

oesterseten.com herziet regelmatig haar privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om te allen tijde onze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de privacyverklaring zullen op deze pagina worden geplaatst.

Laatst bijgewerkt: 30 maart 2010