In deze demonstratie, zie je hoe Oesterman Olivier le Breton een holle oester of creuze openmaakt.